Log in



Saknar du inloggningsuppgifter?
Kontakta din partnerkontakt hos oss på Artvise för att få inloggningsuppgifter.

Personuppgifter enligt GDPR
De personuppgifter vi avser att samla in och behandla, kommer uteslutande att användas för hantering av användarkonto i Artvise Partnerportal.

Enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen (baserad på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Artvise, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats.

Den registrerade får inte dela sina användaruppgifter med tredje part och den registrerade åtar sig att meddela Artvise om anställningen hos kund/partner upphör eller om den registrerade får nya arbetsuppgifter där tillträde till Artvise Supportportal inte längre behövs för att lösa arbetsuppgifterna.

Genom att logga in i Artvise Partnerportal samtycker du till att Artvise AB behandlar personuppgifter i enlighet med det ovanstående.